Voor Nadcap bestond, controleerden lucht- en ruimtevaartbedrijven (Aerospace Primes) hun eigen leveranciers.

De processen die leveranciers aan hun klanten leverden waren vergelijkbaar of nagenoeg identiek, wat de klanteneisen ook weer vergelijkbaar maakte. Hierdoor werden deze “duplicaat” audits overbodig en veroorzaakten een onnodig grote werkdruk voor alle partijen.

Voor de Aerospace Primes, betekende het uitvoeren van dezelfde audits als hun Prime collega’s een herhaling van inspanningen, overbodige audits, onnodige administratie en uiteindelijk hogere kosten zonder toegevoegde waarde.

In november 1989 bereikte een combinatie van Amerikaanse regering en Industriƫle partners tijdens een conferentie consensus ter voorkoming van het dupliceren van audits door Primes.

In juli 1990 werd het Performance Review Institute opgericht om het Nadcap programma te beheren.